Ocenění žáků

Zveřejněno v: Novinky | 0
Srdečná gratulace Jakubovi Černému a jeho paní učitelce Mgr. Zuzaně Jeřábkové k získání 3. ceny na mezinárodní klavírní soutěži Pro Bohemia v Ostravě.
Jakub rovněž obdržel zvláštní ocenění poroty za interpretaci Valčíku g moll Antonína Dvořáka.
Oběma protagonistům přejeme mnoho dalších úspěchů!

 

Jakub Černý (ped. MgA. Zuzana Jeřábková) obdržel i další ocenění – zlaté pásmo na klavírní soutěži Mládí a Bohuslav Martinů 2019 a zvláštní cenu za interpretaci.
Naše žákyně Kristina Růžičková s velkým úspěchem vystoupila v neděli 5. května 2019 v hlavní roli Christine Daaé v muzikálu Fantom opery v GoJa Music Hall v Praze.
Srdečná gratulace a velký dík míří Kristince a k její paní učitelce MgA. Nadi Bláhové!