3. cena z mezinárodní soutěže

Zveřejněno v: Novinky | 0
Srdečná gratulace Jakubovi Černému a jeho paní učitelce Mgr. Zuzaně Jeřábkové k získání 3. ceny na mezinárodní klavírní soutěži Pro Bohemia v Ostravě.
Jakub rovněž obdržel zvláštní ocenění poroty za interpretaci Valčíku g moll Antonína Dvořáka.
Oběma protagonistům přejeme mnoho dalších úspěchů!