Termíny volitelných předmětů

Zveřejněno v: Akce školy | 0

Termíny povinně volitelných předmětů ve škol. roce 2019/2020 Hra na varhany: Improvizace a) úterý 17:00 b) středa 17:45, Nauka pro varhaníky středa 17:00   Sólový zpěv: Vokální soubor a) pondělí 16:10 b) pondělí 17:00 c) středa 16:10, HN dle rozpisu … Číst dále…

3. cena z mezinárodní soutěže

Zveřejněno v: Novinky | 0

Srdečná gratulace Jakubovi Černému a jeho paní učitelce Mgr. Zuzaně Jeřábkové k získání 3. ceny na mezinárodní klavírní soutěži Pro Bohemia v Ostravě. Jakub rovněž obdržel zvláštní ocenění poroty za interpretaci Valčíku g moll Antonína Dvořáka. Oběma protagonistům přejeme mnoho dalších úspěchů!

Zájemci o studium

Zveřejněno v: Novinky | 0

Srdečně zveme všechny zájemce o studium na naší škole k přijímacím zkouškám, které se budou konat ve dnech 9. a 16. 5. 2019 od 14:30 do 17:00. Nabízíme vynikající pedagogcké vedení v sólovém a sborovém zpěvu, ve hře na varhany, … Číst dále…

Plán akcí 2018/2019

Zveřejněno v: Akce školy | 0

Třídní koncerty listopad – leden (termíny budou upřesněny na nástěnkách školy) Předvánoční koncert v sále Konventu Milosrdných bratří 13. 12. 2018 v 18:00 vystoupení sólistů a sboru v katedrále na Petrově 6. 1. 2019 v 10:30 přijímací zkušky žáků ke … Číst dále…

Skvělý úspěch Vox gaudens

Zveřejněno v: Novinky | 0

Velké blahopřání patří školnímu sboru Vox gaudens, který získal na krajské soutěži MŠMT ve sborovém zpěvu 1. cenu. Soutěž se konala 20. 3. 2019 v Mikulově. Srdečné poděkování patří sbormistryni MgA. Janě Suchomelové, která získala navíc zvláštní ocenění za dirigentský výkon … Číst dále…

Vox gaudens – hlas radostný

Zveřejněno v: Nezařazené | 0

Školní pěvecký sbor, který byl ve své stávající podobě založen v roce 2016, nese od 1. 1. 2019 název Vox gaudens. Jeho sbormistryní je MgA. Jana Suchomelová. Žáci vynikajícím způsobem reprezentovali školu na několika slavnostních koncertech a na vystoupeních v … Číst dále…

Koncertní křídlo, fotky ze stěhování

Zveřejněno v: Galerie | 0

Díky mimořádné dotaci našeho zřizovatele, Jihomoravského kraje, a velkorysým dárcům z Nového Města na Moravě a z Kameniček, dostala naše školy „pod stromeček“ koncertní křídlo. Vítězným dodavatelem se stala firma Machart PIANA s nástrojem Yamaha C5X PE. Fotografie ze stěhování … Číst dále…

Realizace projektu ZUŠlechťujeme ZUŠ

Zveřejněno v: Akce školy | 0

Od září 2018 do konce srpna 2020 naše škola realizuje projekt „Zušlechťujeme ZUŠ“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008741, z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání – zjednodušené projekty – Šablony II, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. … Číst dále…

1 2 3