Plán akcí 2018/2019

Zveřejněno v: Akce školy | 0

Třídní koncerty listopad – leden (termíny budou upřesněny na nástěnkách školy) Předvánoční koncert v sále Konventu Milosrdných bratří 13. 12. 2018 v 18:00 vystoupení sólistů a sboru v katedrále na Petrově 6. 1. 2019 v 10:30 přijímací zkušky žáků ke … Číst dále…

Realizace projektu ZUŠlechťujeme ZUŠ

Zveřejněno v: Akce školy | 0

Od září 2018 do konce srpna 2020 naše škola realizuje projekt „Zušlechťujeme ZUŠ“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008741, z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání – zjednodušené projekty – Šablony II, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. … Číst dále…