3. cena z mezinárodní soutěže

Zveřejněno v: Novinky | 0

Srdečná gratulace Jakubovi Černému a jeho paní učitelce Mgr. Zuzaně Jeřábkové k získání 3. ceny na mezinárodní klavírní soutěži Pro Bohemia v Ostravě. Jakub rovněž obdržel zvláštní ocenění poroty za interpretaci Valčíku g moll Antonína Dvořáka. Oběma protagonistům přejeme mnoho dalších úspěchů!

Zájemci o studium

Zveřejněno v: Novinky | 0

Srdečně zveme všechny zájemce o studium na naší škole k přijímacím zkouškám, které se budou konat ve dnech 9. a 16. 5. 2019 od 14:30 do 17:00. Nabízíme vynikající pedagogcké vedení v sólovém a sborovém zpěvu, ve hře na varhany, … Číst dále…

Skvělý úspěch Vox gaudens

Zveřejněno v: Novinky | 0

Velké blahopřání patří školnímu sboru Vox gaudens, který získal na krajské soutěži MŠMT ve sborovém zpěvu 1. cenu. Soutěž se konala 20. 3. 2019 v Mikulově. Srdečné poděkování patří sbormistryni MgA. Janě Suchomelové, která získala navíc zvláštní ocenění za dirigentský výkon … Číst dále…