Informace o studiu

Studium je určeno dětem starším pěti let, žákům ZŠ, studentům do ukončení středních škol (ev. dospělým – zájemcům o hru na varhany).

Výuka probíhá:

  • individuálně v předmětech – sólový zpěv, hra na klavír, hra na varhany, hra na housle, hra na flétnu
  • hromadně v předmětu hudební nauka
  • kolektivně v předmětu sborový zpěv a přípravná hudební výchova

Platby školného ve školním roce 2018/2019

Individuální výuka:

  • Žáci při 1 vyučovací hodině týdně 450,- Kč měsíčně/ 2.250,- za pololetí
  • Dospělí při 1 vyučovací hodině týdně 550,- Kč měsíčně/ 2.750,- za pololetí
  • 2 až 3 žáci ve výuce při 1 hodině týdně 340,- Kč měsíčně/1.700,- za pololetí

Kolektivní výuka

  • 240,- Kč měsíčně/ 1.200,- za pololetí

Organizace školního roku 2018/2019

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. 1. 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny pro okres Brno – město v délce jednoho týdne jsou stanoveny na 11. února až 17. února 2019.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 19. dubna 2019. Pátek 20. dubna 2019 je státním svátkem.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.