Informace o studiu

Studium je určeno dětem starším pěti let, žákům ZŠ, studentům do ukončení středních škol (ev. dospělým – zájemcům o hru na varhany).

Výuka probíhá:

  • individuálně v předmětech – sólový zpěv, hra na klavír, hra na varhany, hra na housle, hra na kytaru, hra na flétnu
  • hromadně v předmětu hudební nauka,
  • kolektivně v předmětu sborový zpěv a přípravná hudební výchova

Platby školného ve školním roce 2017/2018

Individuální výuka:

  • Žáci při 1 vyučovací hodině týdně 450,- Kč měsíčně/ 2.250,- za pololetí
  • Dospělí při 1 vyučovací hodině týdně 550,- Kč měsíčně/ 2.750,- za pololetí

Kolektivní výuka

  • 240,- Kč měsíčně/ 1.200,- za pololetí

Organizace školního roku 2017/2018

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu  31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 22. prosince 2017 a skončí v úterý 2. 1. 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2017.

Jarní prázdniny pro okres Brno – město v délce jednoho týdne jsou stanoveny na 5. února 2018 až 9. února 2018.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 30. června 2018 do pátku 1. září 2018.

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 3. září 2018.