Rozpis výuky hudební nauky 2018/2019

klavír, zpěv, housle, flétna

  1. ročník – pondělí 15:20
  2. ročník – úterý 15:20
  3. ročník – úterý 16:10
  4. ročník – pondělí 16:10
  5. ročník – pondělí 17:00

varhaníci

6. ročník a výše – středa 17:00 hod.