Nabídka exkurzí pro žáky

Zveřejněno v: Novinky | 0

1. Ve spolupráci s Musica sacra zveme všechny zájemce v sobotu 19. 10. 2019 na zájezd po varhanách v centru Vídně s odborným výkladem.

Podrobnosti u třídních pedagogů.

 

2. Všichni obdivovatelé varhan – tedy všichni studenti varhanní hry jsou zváni ve středu 13. 11. 2019 na jedinečnou exkurzi do varhanářské firmy

A.Q. Attentus Qualitatis s.r.o., jejíž výrobní sídlo je v Lomnici u Tišnova. Počet míst je omezen, hlaste se u třídních pedagogů.