Pozvání na koncerty školy

Zveřejněno v: Akce školy | 0

Zveme Vás na koncerty školy:

8. 4. 2018 – 9:00 vystoupení sólistů a sboru školy při mši na Petrově

12. 4. 2018 – 18.30 kostel sv. Tomáše – Absolventský varhanní koncert (Imrišová, Koumalová, Mrázková, Šejnohová, Vechetová, Buchta)

19. 4. 2018 – 17:00 Křišťálový sál radnice – Absolventský koncert (Beránková, Crháková, Hudcová, Kasanová, Klímová, Kolař, Lajcmanová, Mrázková, Pálenská, Písaříková, Růžičková, Skalník, Sloupová, Sochor, Šmerdová)

24. 5. 2018 – 18.30 kostel sv. Tomáše – Společný varhanní koncert ZUŠ města Brna

25. 5. 2018 – 20:00 až 21:00 vystoupení sólistů a sboristů v rámci Noci kostelů v brněnské katedrále

5. 6. 2018 – 16:30 kostel Nanebevzetí P. Marie (jezuité) – Koncert varhanního oddělení

14. 6. 2018 – 18:00 Konvent Milosrdných bratří – Tak už jdeme do finále (závěrečný koncert)

————————–

26. 4. 2018 – 18:00 – sál školy – Avsolventský koncert žáků Zuzany Loziášové

17. 5. 2018 – 17:00 – sál školy – Třídní koncert žáků Pavly Stojaspalové a Zuzany Zámečníkové

18. 5. 2018 – 17:00 – sál školy – Třídní koncert žáků Dity Černínové a Ludmily Netolické

21. 5. 2018 – 18:00 – sál školy – Třídní koncert žáků Zuzany Loziášové

23. 5. 2018 – 18:00 – sál školy – Třídní koncert žáků Dagmar Kolařové

6. 6. 2018   – 18:00 – sál školy – Absolventský koncert žáků Zuzany Loziášové