Sborová dílna s Janou Suchomelovou

Zveřejněno v: Novinky | 0

V sobotu 17. 3. 2018 od 9:30 do 13:00 se uskuteční v sále školy Sborová dílna pod vedením MgA. Jany Suchomelové.

Je očekávána účast všech žáků sborového zpěvu a vokálního souboru.

Přítomnost rodičů a ostatních žáků je srdečně vítána!!!

 

sborová dílna