BcA. Lucie Lukášková

Je absolventkou Janáčkovy konzervatoře v Brně, obor hra na klavír. V roce 2015 ukončila bakalářkou zkouškou studia na filosofické fakultě MU v oboru Hudební vědy.

Ve své pedagogické praxi se nadále vzdělává na Metodickém centru JAMU pod vedením prof. MgA. Aleny Vlasákové. Od listopadu 2010 vyučuje také na ZUŠ Oslavany. Dále svá studia obohacuje hrou na varhany.

Email: lukaskova@zusvarhanicka.cz