MgA. Dita Černínová

Své hudební začátky prožila v dětském filhramonickém sboru Kantiléna. Krom zpěvu měli ale všichni zpěváci povinně hrát i na nějaký hudební nátroj, nejlépe klavír. A tak se dostala do třídy MgA. Stáni Syrkové, PhD., u níž absolvovala hru na klavír a hru na varhany. Následně vystudovala magisterský obor ve hře na varhany u prof. Kamily Klugarové na Hudební fakultě JAMU v Brně. Během studia i po jeho dokončení se aktivně i pasivně účastnila varhanních kurzů u význačných evropských varhaníků (např. Ch. Schmitt). Nadále se vzdělává i v oboru hra na klavír. Pravidelně doprovází varhanní hrou a zpěvem bohoslužby v brněnských kostelech. Vede dětský sbor Petrováček a je členkou Dómského komorního sboru (oba sbory působí při katedrále sv. Petra a Pavla).

Email: cerninova@zusvarhanicka.cz