MgA. Jana Procházková

Studovala hru na housle na brněnské konzervatoři, je absolventkou magisterského oboru Janáčkovy akademie múzických umění pod vedením prof. P. Michalici, v průběhu let navštěvovala houslové kurzy u Prof. R. Šťastného.

Od r. 2010 působí jako zástupce koncertního mistra druhých houslí orchestru opery ND Brno. Aktivně se věnuje koncertní činnosti, hraje externě v řadě dalších těles, jako jsou např. Filharmonie Brno, Brno contemporary orchestra, Opera diversa, aj.

Pedagogickou činností se zabývá od r. 2008, kdy začala vyučovat v ZUŠ Letovice, od r. 2010 v ZUŠ Střelice a od roku 2012 je učitelkou houslí na ZUŠ varhanické.