Termíny volitelných předmětů

Zveřejněno v: Akce školy | 0

Termíny povinně volitelných předmětů ve škol. roce 2019/2020

Hra na varhany: Improvizace a) úterý 17:00 b) středa 17:45, Nauka pro varhaníky středa 17:00

 

Sólový zpěv: Vokální soubor a) pondělí 16:10 b) pondělí 17:00 c) středa 16:10, HN dle rozpisu níže

 

Hra na klavír: možnost výběru jednoho z termínů muzicírování nebo sboru:

Muzicírování a) úterý 15:20 b) středa 15:20 c) čtvrtek 15:20,

Sbor a) pondělí 16:10 b) pondělí 17:00 c) středa 16:10

HN dle rozpisu níže.

 

Hra na housle: Komořinka – úterý 17:00, HN dle rozpisu níže

 

Hra na flétnu: Komořinka – úterý 17:00, HN dle rozpisu níže

 

Sborový zpěv: pondělí – 16:10 až 17:40, HN dle rozpisu níže

 

Přípravný sborový zpěv: pondělí 16:10

 

Hudební nauka: 1. roč. pondělí 14:30, 2. roč. pondělí 14:30, 3. roč. pondělí 15:20, 4. roč. úterý 15:20, 5. roč. úterý 16:10