Termíny kolektivních předmětů a HN

Zveřejněno v: Novinky | 0

Nauka o hudbě (zpěváci, klavíristé, flétnisté, houslisté)

  1. ročník – pondělí 15:20
  2. ročník – úterý 15:20
  3. ročník – úterý 16:10
  4. ročník – pondělí 16:10
  5. ročník – pondělí 17:00

Nauka o hudbě (varhaníci)

6. ročník a výše – středa 17:00 hod.

Sborový zpěv:

pondělí 16:10 až 17:45 (MgA. Jana Suchomelová)

 

Hlasová výchova:

přípravné studium, 1. až 4. ročník – pondělí 16:10 (Mgr. Zuzana Loziášová)

vyšší ročníky – středa 15:20 (MgA. Naďa Bláhová)

 

Vokální soubor:

středa 16:10 – 17:00 (MgA. Jana Suchomelová)

 

Muzicírování:

úterý 16:10 (MgA. Jiří Hrubý) – korepetice

středa 15:20 (MgA. Stáňa Syrková) – boomwhackers, rytmické nástroje apod.

čtvrtek 16:10 (Bc. Dagmar Kolařová) – čtyřruční hra

 

Komorní soubor: (housle, flétny)

úterý 16:10 (MgA. Ludmila Netolická)