Úspěchy našich žáků ve školním roce 2018/19

únor 2019

Srdečné blahopřání k úspěchům našich žáků a jejich pedagogů:

Jakub Černý ze třídy Mgr. Zuzany Jeřábkové byl vybrán v konkurenci klavíristů všech brněnských ZUŠ k účinkování na koncertě „Brněnské klavírní mládí“ v Besedním domě v pondělí 4. 3. 2019 od 19:00. Jedná se o výběrový koncert nejlepších brněnských žáků – klavíristů.

 

František Jeřábek obhájil ve velké konkurenci uchazečů vystupování s orchestrem Mladých brněnských symfoniků. Koncert se bude konat ve středu 10. 4. 2019 v 18:00 a zazní při něm v jeho podání 1. věta Klavírního koncertu fis moll N. A. Skrjabina.

 

Kristina Růžičková ze třídy MgA. Nadi Bláhové byla vybrána k vystupování na projektu „Mozartovy děti 2019“. Koncerty pro školáky proběhnou 4. 6. 2019 v Besedním domě.

leden 2019
Ze srdce blahopřejeme Anežce Šmerdové a její paní učitelce Mgr. Zuzaně Loziášové k úžasnému úspěchu při přijímacích zkouškách na Konzervatoř Brno – obor sólový zpěv.
Anežce přejeme mnoho úspěchů při studiu a paní učitelce stálou energii ve výuce a radost z žáků.
Velké díky patří také paní učitelce BcA. Dagmar Kolařové za obětavou korepetici při obou kolech přijímacích zkoušek.