Úspěchy našich žáků ve školním roce 2016/17

červen

Filip Šmerda (pedagog BcA. Tomáš Syrek) byl přijat do 2. ročníku studia Hry na varhany na Konzervatoř v Brně. Oběma protagonistům srdečně blahopřejeme a nastávajícímu konzervatoristovi přejeme mnoho krásných studentských let s královským nástrojem!

květen

V úterý 9. 5. 2017 vystoupili naši žáci (sólisté i sboristé) na koncertě Nového operetního studia Brno v Mozartově sále brněnské Reduty. Děkujeme žákům i jejich pedagogům za jejich vystoupení, jež přineslo obecenstvu nevšedně krásný zážitek!

duben

Z pěvecké soutěže Pro Bohemia 2017 v Ostravě přivezly naše zpěvačky následující krásná umístění:

Anežka Šmerdová – 2. cena (II. kategorie), pedagog Mgr. Zuzana Pálenská

Kristina Růžičková – Čestné uznání (III. kategorie), pedagog MgA. Naďa Bláhová

Kristýna Saňková: Čestné uznání (III. kategorie), pedagog MgA. Naďa Bláhová

Dne 28. 4. 2017 vystoupily naše žákyně Kristýna Saňková a Kristina Růžičková ze třídy MgA. Nadi Bláhové na Koncertě sólistů s Mladými brněnskými symfoniky v Besedním domě. Děkujeme za úžasnou reprezentaci školy.

březen

Ve čtvrtek 9. 3. 2017 získal náš žák Jakub Černý v Krajském kole soutěže MŠMT ve hře na klavír 2. místo (pedagog Zuzana Zámečníková). Srdečně blahopřejeme!!!

Srdečné blahopřání a poděkování za úžasnou reprezentaci školy v okresním kole soutěže ZUŠ  vyhlášené MŠMT ČR patří těmto žákům a jejich pedagožkám:

František Krajsa – 0. kategorie – 3. místo (pedagog Bc. Zuzana Zámečníková)

Kateřina Škardová – III. kategorie – 3. místo (pedagog Pavla Stojaspalová, DiS.)

Václav Krajsa – III. kategorie – Čestné uznání I. stupně (pedagog Bc. Zuzana Zámečníková)

Jakub Černý – IV. kategorie – 1. místo s postupem do Krajského kola (ped. Bc. Zuzana Zámečníková)

únor

Na koncertě Bněnské klavírní mládí 2017 v Besedním domě (6. 3. 2017) bude naši školu reprezntovat Jakub Černý, který úspěšně vykonal konkurz (pedagog Bc. Zuzana Zámečníková). Těšíme se na krásný zážitek!

Dne 10. 2. 2017 se ve Dvořákově síni pražského Rudolfina konaly mistrovské kurzy operního pěvce Adama Plachetky. Mezi čtyřmi adepty vybranými k aktivní účasti na kurzech byla naše žačka Kristina Růžičková (pedagog MgA. Naďa Bláhová). Díky za úžasnou reprezentaci školy!

Ve školním kole soutěže MŠMT ve hře na klavír 7. 2. 2017 získali 1. místo s postupem do okresního kola František Krajsa (pedagog Bc. Zuzana Zámečníková), Kateřina Škardová (Pavla Stojaspalová, DiS.), Václav Krajsa (Bc. Zuzana Zámečníková), Jakub Černý (Bc. Zuzana Zámečníková). Držíme pěsti!

leden

Konkurzem o dubnový koncert sólistů s Mladými brněnskými symfoniky (27. 1. 2017) úspěšně prošly Kristýna Saňková a Kristina Růžičková (pedagog MgA. Naďa Bláhová). Blahopřejeme a těšíme se na koncert!

Sólové vystoupení našeho žáka Dominika Urbánka (pedagog MgA. Naďa Bláhová) v brněnské katedrále (9. 1. 2017) na Vánočním koncertě Czech virtuosi a Hradišťanu. Děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

listopad

Pěvecká soutěž „Operní naděje“ soutěž v Karlových Varech (4. 11. 2016)

Kristina Růžičková –  cena Jiřiny Markové za interpretaci písně Ilji Hurníka Potměchuť

pedagog MgA. Naďa Bláhová

Pěvecká soutěž Olomouc 2016 (10. –  12. 11. 2016)

Kristýna Saňková – 1. místo a ocenění Laureát

Kristina  Růžičková – 2.  místo                                             pedagog MgA. Naďa Bláhová

Anežka Šmerdová – čestné uznání

Kristýna Amália Třešková – čestné uznání                         pedagog Mgr. Zuzana Pálenská

říjen

Pěvecká soutěž Bohuslava Martinů v Praze ( 21. – 23. října 2016)

Dominik Urbánek – 2. místo

Kristýna Saňková  – čestné uznání                                     pedagog MgA. Naďa Bláhová

 

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2015/16


Soutěž ve hře na klavír v italském Varallu červen 2016

František Jeřábek (pedagog Stáňa Syrková) – 2. cena (1. cena nebyla udělena)

Pěvecké soutěže v populárním zpěvu 2016

Klára Hromádková (pedagog Naďa Bláhová) : soutěž RH faktor Boskovice – 1. místo, kategorie A

Brněnská soutěž ve zpěvu – 1. místo

Soutěž Mládí a Bohuslav Martinů, Polička, květen 2016

Saňková Kristýna (pedagog Naďa Bláhová) – zlaté pásmo a cena za interpretací písní

Růžičková Kristina (pedagog Naďa Bláhová) – zlaté pásmo a cena za interpretaci písní

Šmerdová Anežka (pedagog Zuzana Pálenská) – zlaté pásmo

Urbánek Dominik (pedagog Naďa Bláhová) – stříbrné pásmo

Crháková Eliška (pedagog Naďa Bláhová) – stříbrné pásmo

Klímová Alžběta (pedagog Zuzana Pálenská) – stříbrné pásmo

Kolař Richard (pedagog Zuzana Pálenská) – stříbrné pásmo

Růžičková Markéta (pedagog Naďa Bláhová) – bronzové pásmo

Velechovská Michaela (pedagog Naďa Bláhová) – bronzové pásmo

Komrsková Klára (pedagog Zuzana Pálenská) – diplom za účast

Cena za vynikající pedagogické vedení: MgA. Naďa Bláhová

Organum regium, Pardubice, duben 2016

Anh Nguyet Dang (pedagog Stáňa Syrková), 1. místo, kategorie Virtuosi, dále zvláštní ocenění za stylovou interpretaci

Václav Škarda (pedagog Stáňa Syrková), 1. místo, kategorie Juniori

Anežka Šujanová (pedagog Dagmar Kolařová), 1. místo, kategorie Juniori, dále zvláštní ocenění za stylovou interpretaci

Filip Šmerda (pedagog Tomáš Syrek), 2. místo, kategorie Virtuosi

Terezie Šťastná (pedagog Stáňa Syrková), 2. místo, kategorie Juniori

Antonín Šikula (pedagog Stáňa Syrková), 3. místo, kategorie Virtuosi

Patrik Buchta (pedagog Dita Černínová), 3. místo, kategorie Juniori

Jana Vechetová (pedagog Stáňa Syrková), čestné uznání, kategorie Virtuosi

Veronika Andrlová (pedagog Dagmar Kolařová), čestné uznání, kategorie Juniori

Karolína Imrišová (pedagog Tomáš Syrek), čestné uznání, kategorie Juniori

Zvláštní ocenění poroty za vynikající pedagogické vedení: MgA. Stanislava Syrková, Ph.D.

účinkování v Městském divadle, Brno

Náš žák Dominik Urbánek ztvárnil postavu malého Ježíška v muzikálu Evangelium o Marii. (pedagog Naďa Bláhová)

Pěvecká soutěž Olomouc 2015

Kristýna Saňková (pedagog Naďa Bláhová), 2. místo, kategorie 5.A

Kristina Růžičková (pedagog Naďa Bláhová), 2. místo, kategorie 5.A

Kristýna Amálie Třešková (pedagog Zuzana Pálenská), 3. místo, kategorie 1.

Jakub Skalník (pedagog Pavel Hamřík), čestné uznání

Úspěchy žáků z předchozích let najdete na níže uvedených stránkách.