Studijní zaměření

vyučované na naší škole:

Hra na klavír

Hra na varhany

Sólový zpěv

Sborový zpěv

Hra na housle

Hra na flétnu

Přípravná hudební výchova

 

Výše úplaty za vzdělání (školné) na školní rok 2018/2019 - částka za pololetí

individuální výuka: 2.250,- Kč / 2.750,- Kč (varhaníci - studium pro dospělé)

skupinová výuka: 1.700,- Kč

kolektivní výuka: 1.200,- Kč