Studijní zaměření

vyučované na naší škole:

Hra na klavír

Hra na varhany

Sólový zpěv

Sborový zpěv

Hra na housle

Hra na kytaru

Hra na flétnu

Přípravná hudební výchova

 

Výše úplaty za vzdělání (školné) na školní rok 2017/2018 - částka za pololetí

individuální výuka: 2250,- Kč / 2750,- Kč (varhaníci - studium pro dospělé)

kolektivní výuka: 1200,- Kč