Milí rodiče a přátelé školy,

s radostí Vám oznamujeme, že díky ochotě a nasazení zakládajících členů byl zapsán spolek Tutti – spolek rodičů a přátel ZUŠ varhanické Brno

Účelem spolku je podpora činnosti a rozvoje školy.

V nejbližším období bychom rádi přispěli především na pronájem Husova sboru a květinovou výzdobu na předvánoční koncert 14. 12.2017 a na startovné žáků ZUŠ na soutěžích. Žáci školy soutěžili na brněnské varhanní soutěži a připravují se na pěveckou soutěž vyhlášenou MŠMT. V obou těchto oborech patří škola dlouhodobě k nejlepším v Brně – viz Úspěchy našich žáků.

Svoje dary pro spolek Tutti můžete zaslat na účet spolku 2801312249/2010, nebo předat prostřednictvím třídních učitelů. Budeme vděčni za každý, i sebemenší dar.

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaši případnou spolupráci.

e-mailová adresa: tutti@zusvarhanicka.cz