Ředitelka:

MgA. Stanislava Syrková, Ph.D.

 • Hra na varhany
 • Hra na klavír
 • Přípravná hudební výchova

Ekonomka:

Ing. Michaela Patková

Učitelé:

MgA. Naďa Bláhová

 • Pěvecká hlasová výchova – sólový zpěv
 • Hlasová výchova sboristů

MgA. Dita Černínová

 • Hra na varhany
 • Hra na klavír
 • Hudební nauka

Pavel Hamřík

 • Pěvecká hlasová výchova – sólový zpěv

MgA. Lukáš Hurtík, Ph.D.

 • Hra na klavír

Bc. Dagmar Kolařová

 • Hra na varhany
 • Hra na klavír
 • Improvizace

Mgr. Zuzana Loziášová

 • Pěvecká hlasová výchova – sólový zpěv
 • Hlasová výchova sboristů

MgA. Ludmila Netolická

 • Hra na housle

Pavla Stojaspalová, DiS.

 • Hra na klavír

MgA. Jana Suchomelová

 • Sborový zpěv, Vokální soubor

BcA. Tomáš Syrek

 • Hra na varhany
 • Hra na klavír
 • Improvizace
 • Hudební nauka

BcA. Anežka Šejnohová

 • Hra na flétnu

Bc. Zuzana Zámečníková, DiS.

 • Hra na klavír

Školnice:

Tselmeg Bataa