Volná místa pro děti od 5 do 19 let!!!

  • přípravné studium pro děti od 5 let

  • sborový zpěv pro žáky od 7 do 19 let (součástí výuky je hlasová výchova u našich vynikajících vyučujících zpěvu)

Těšíme se na Vás!