O škole, která v tomto školním roce oslaví 30. výročí svého založení

Vítáme Vás na stránkách Základní umělecké školy varhanické Brno, příspěvkové organizace, která je jedinečnou v celém systému uměleckého školství v republice – více než 40 varhanních žáků nenajdete pod jednou školní střechou – ani střední, ani vysokou.
Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Škola navázala na tradici původní Varhanické školy založené roku 1881 Jednotou pro zvelebení církevní hudby na Moravě, jejímž ředitelem byl Leoš Janáček. Janáčkova Varhanická škola sídlila ve stejných místech jako současná ZUŠ varhanická.
Vedle výuky varhan nabízíme tato studijní zaměření, kde vyučujícími jsou vynikající pedagogové a aktivní hudebníci:
sólový zpěv
sborový zpěv
hra na klavír
hra na housle
hra na flétnu (zobcovou/příčnou)
Desatero ZUŠky:
  1. Ve své poslání věřit budeš.
  2. Nevezmeš zájem veřejnosti o dění ve škole nadarmo.
  3. Pomni, abys uměním život svůj i jiných světila.
  4. Cti tradice a hodnoty, jež jsou ti nabízeny.
  5. Nezabiješ nadšení a radost dětí z tvořivosti.
  6. Nesvedeš své zaměstnance ke všednosti a laxnosti.
  7. Nepokradeš prostředků, jejichž jsi správcem.
  8. Nepromluvíš křivě o smyslu svého bytí.
  9. Nebudeš dychtit po neuskutečnitelných vizích.
  10. Aniž školu ke kroužku zájmovému přirovnávat budeš.