25. 4. 2017 Společný varhanní koncert ZUŠ města Brna