Distanční výuka s Microsoft Teams

Vážení rodiče, milí žáci, veškerá výuka žáků, která probíhá distančním způsobem, je vedena jednotnou platformu Microsoft Teams. Přihlašovací údaje byly žákům zaslány. Prosíme o kontrolu. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte třídní učitele.

Odkaz na záznamy koncertů

Na tomto odkazu najdete záznamy koncertů žáků školy. Na koncertech budoucích se s Vámi těšíme na viděnou a slyšenou!    

Realizace projektu MAP II

Základní umělecká škola varhanická Brno, příspěvková organizace je zapojena do projektu MAP II. Bližší informace na stránkách projektu webu statutárního města Brna.

Realizace projektu ZUŠlechťujeme ZUŠ

Od září 2018 do konce prosince 2020 naše škola realizovala projekt „Zušlechťujeme ZUŠ“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008741, z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání – zjednodušené projekty – Šablony II, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. … Číst dále…