Přehled koncertů 2021

21. 3. 2021 Slavnostní koncert k 30. výročí založení školy (on-line)  16. 6. 2021 v 18:00 Absolventský koncert v aule JAMU        Těšíme se na viděnou a slyšenou!

Realizace projektu MAP II

Základní umělecká škola varhanická Brno, příspěvková organizace je zapojena do projektu MAP II. Bližší informace na stránkách projektu webu statutárního města Brna.

Realizace projektu ZUŠlechťujeme ZUŠ

Od září 2018 do konce srpna 2020 naše škola realizuje projekt „Zušlechťujeme ZUŠ“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008741, z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání – zjednodušené projekty – Šablony II, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. … Číst dále…