Distanční výuka s Microsoft Teams

Vážení rodiče, milí žáci,

veškerá výuka žáků, která probíhá distančním způsobem, je vedena jednotnou platformu Microsoft Teams. Přihlašovací údaje byly žákům zaslány. Prosíme o kontrolu. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte třídní učitele.