Informace o studiu

Studium je určeno dětem starším pěti let, žákům ZŠ, studentům do ukončení středních škol (ev. dospělým – zájemcům o hru na varhany).

Výuka probíhá:

  • individuálně v předmětech – sólový zpěv, hra na klavír, hra na varhany, hra na housle, hra na flétnu
  • hromadně v předmětu hudební nauka
  • kolektivně v předmětu sborový zpěv a přípravná hudební výchova

Platby školného ve školním roce 2021/2022

Individuální výuka:

  • Žáci při 1 vyučovací hodině týdně 450,- Kč měsíčně/ 2.250,- za pololetí
  • Dospělí při 1 vyučovací hodině týdně 600,- Kč měsíčně/ 3.000,- za pololetí
  • 2 až 3 žáci ve výuce při 1 hodině týdně 340,- Kč měsíčně/1.700,- za pololetí

Kolektivní výuka

  • 240,- Kč měsíčně/ 2.400,- za školní rok

Organizace školního roku 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2021.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. 1. 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

Jarní prázdniny pro okres Brno – město v délce jednoho týdne jsou stanoveny na 22. února až 28. února 2021.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021. Pátek 2. dubna 2021 je státním svátkem.

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.