Informace o studiu

Studium je určeno dětem starším pěti let, žákům ZŠ, studentům do ukončení středních škol (ev. dospělým – zájemcům o hru na varhany).

Výuka probíhá:

  • individuálně v předmětech – sólový zpěv, hra na klavír, hra na varhany, hra na housle, hra na flétnu
  • hromadně v předmětu hudební nauka
  • kolektivně v předmětu sborový zpěv a přípravná hudební výchova

Platby školného ve školním roce 2019/2020

Individuální výuka:

  • Žáci při 1 vyučovací hodině týdně 450,- Kč měsíčně/ 2.250,- za pololetí
  • Dospělí při 1 vyučovací hodině týdně 550,- Kč měsíčně/ 2.750,- za pololetí
  • 2 až 3 žáci ve výuce při 1 hodině týdně 340,- Kč měsíčně/1.700,- za pololetí

Kolektivní výuka

  • 240,- Kč měsíčně/ 1.200,- za pololetí

Organizace školního roku 2019/2020

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2020.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2019 a skončí v pátek 3. 1. 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny pro okres Brno – město v délce jednoho týdne jsou stanoveny na 17. února až 21. února 2020.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je státním svátkem.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.