Rozpis výuky hudební nauky 2019/2020

klavír, zpěv, housle, flétna

  1. ročník – pondělí 14:30
  2. ročník – pondělí 14:30
  3. ročník – pondělí 15:20
  4. ročník – úterý 15:20
  5. ročník – úterý 16:10

varhaníci

6. ročník a výše – středa 17:00 hod.