Naši skvělí varhaníci a pěvci…

Srdečné blahopřání žákům a velké díky pedagogům!!!

Varhanní soutěž Organum Regium 2022 v Pardubicích:

kategorie Juniori – 2. místo Pavel Pech (ped. Dagmar Kolařová)

kategorie Virtuosi – 2. místo Antonín Šikula (ped. Stáňa Syrková)

Krajské kolo soutěže MŠMT v sólovém a komorním zpěvu:

Anežka Křenková 2. místo v 1. kategorii

Klára Syrková 2. místo ve 3. kategorii

Duo Mamma mia (Terezie Suchomelová, Klára Syrková) – 2. místo ve 3. kategorii

Emma Kasanová 2. místo v 10. kategorii

pedagog Zuzana Loziášová