Naši skvělí žáci…

Blahopřejeme!

Jan Drábek ze třídy Lukáše Hurtíka byl přijat na Konzervatoř Brno i na Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze. Jendovi přejeme v Praze krásná muzikantská studia!

Eliška Křenková ze třídy Dagmar Kolařové byla přijata ke studiu hry na varhany na Konzervatoř Brno

Varhanní soutěž Organum Regium 2022 v Pardubicích:

kategorie Juniori – 2. místo Pavel Pech (ped. Dagmar Kolařová)

kategorie Virtuosi – 2. místo Antonín Šikula (ped. Stáňa Syrková)

Krajské kolo soutěže MŠMT v sólovém a komorním zpěvu:

Anežka Křenková 2. místo v 1. kategorii

Klára Syrková 2. místo ve 3. kategorii

Duo Mamma mia (Terezie Suchomelová, Klára Syrková) – 2. místo ve 3. kategorii

Emma Kasanová 2. místo v 10. kategorii

pedagog Zuzana Loziášová