Na viděnou ve škole!

Vážení rodiče, milí žáci,
s velkou radostí Vám oznamujeme, že na základě rozvolňování vládních opatření bude od středy 25. 11. 2020 individuální výuka probíhat prezenční formou (jeden pedagog a jeden žák). V kolektivní výuce dále pokračuje distanční výuka dle platného rozvrhu s možností individuálních konzultací.

V rámci výuky, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí mít žáci ve výuce roušku.

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

Těšíme se na viděnou!
Stáňa Syrková, ředitelka školy