Odkaz na záznamy koncertů

Na přiloženém odkazu najdete záznamy koncertů žáků školy.
Na koncertech budoucích se s Vámi těšíme na viděnou a slyšenou!
odkaz na záznamy