Přehled koncertů 2021

28. 4. 2021 od 16:30 on-line koncert Žijeme hudbou (ve spolupráci s KJM)

15. 5. 2021 v 15:00 on-line koncert “Jestli to nebude láska…” 

28. 5. 2021 v 19:00 vystoupení žáků na Noci kostelů v brněnské katedrále

8. 6. 2021 v 17:00 Absolventský koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie (jezuité)

15. 6. 2021 v 18:00 Slavnostní koncert k 30. výročí založení školy v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně

     

Těšíme se na viděnou a slyšenou!