Plán koncertů 2021/2022

14. 12. 2021 v 18:00 Vánoční koncert žáků Konvent Milosrdných bratří v Brně

9. 1. 2022 v 10:30 hudební doprovod mše v katedrále sv. Petra a Pavla     

1. 2. 2022 školní kolo soutěže MŠMT v sólovém a komorním zpěvu

24. a 25. 2. 2022 okresní kolo soutěže MŠMT v sólovém a  komorním zpěvu 

16. a 17. 3. 2022 Krajské kolo soutěže MŠMT 

30. a 31. 4. 2022 Varhanní soutěž Organum Regium v Pardubicích

10. 5. 2022 v 17:00 a v 19:00 Absolventské koncerty                                                                                                                   v Barokním sále Místodržitelského paláce

19. 5. 2022 v 17:00 Absolventský koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie

10. 6. 2022 Noc kostelů katedrála Petrov

14. 6. 2022 v 18:00 Slavnostní koncert v sále Konzervatoře Brno

červen třídní koncerty žáků

     

Těšíme se na viděnou a slyšenou!