Plán koncertů 2021/2022

14. 12. 2021 v 18:00 Vánoční koncert žáků Konvent Milosrdných bratří v Brně

9. 1. 2022 v 10:30 hudební doprovod mše v katedrále sv. Petra a Pavla

19. 5. 2022 v 17:00 Absolventský koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie (jezuité)

14. 6. 2022 v 18:00 Slavnostní koncert v Konventu Milosrdných bratří

     

Těšíme se na viděnou a slyšenou!