Plán koncertů 2021/2022

14. 12. 2021 v 18:00 Vánoční koncert žáků Konvent Milosrdných bratří v Brně
9. 1. 2022 v 10:30 hudební doprovod mše v katedrále sv. Petra a Pavla     
1. 2. 2022 školní kolo soutěže MŠMT v sólovém a komorním zpěvu
24. a 25. 2. 2022 okresní kolo soutěže MŠMT v sólovém a  komorním zpěvu 
16. a 17. 3. 2022 Krajské kolo soutěže MŠMT 
30. a 31. 4. 2022 Varhanní soutěž Organum Regium v Pardubicích
10. 5. 2022 v 18:00 Absolventský koncert v Barokním sále Místodržitelského paláce
19. 5. 2022 v 17:00 Absolventský koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie
7. 6. 2022 v 17:00 Varhanní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie
10. 6. 2022 v 19:00 Noc kostelů katedrála Petrov
14. 6. 2022 v 18:00 Slavnostní koncert v sále Konzervatoře Brno
červen třídní koncerty žáků

     

Těšíme se na viděnou a slyšenou!