Přijímací zkoušky pro nové zájemce

Přijímáme přihlášky zájemců o výuku na naší škole.

Rezervace časů přijímacích zkoušek zde 

Náhradní termín zkoušek proběhne ve středu 25. 5. 2022.
Těšíme se na Vás!
Přípravné hudební studium (žáci 5 až 7 let) – poslechněte si…
Školní sbor Vox gaudens (žáci 8 až 19 let) – poslechněte si…
školné za pololetí: individuální studium 2250,-/ kolektivní 1.200,-