Rozvrh skupinových a hromadných předmětů

pondělí:
14:30 HN 1 (Podkalský)
15:20 HN 2 (Podkalský)
15:20 přípravka sbor + hlasová výchova 1. – 4. ročník (Loziášová)
15:20 přípravka nástrojová (Syrková)
16:10 sbor, vokální soubor 1.- 4. ročník (Suchomelová)

úterý
15:20 HN 3 (Gulová)
16:10 HN 4, 5 (Gulová)
16:10 – 17:40 komořinka (Netolická)
17:00 muzicírování (Hrubý)
17:00 improvizace varhaníci (Syrek)

středa:
16:10 hlasová výchova sboristé 5. roč. a starší (Bláhová)
17:00 HN varhaníci (Syrek)
17:00 – 18:30 sbor, vokální soubor 5. ročník a starší (Suchomelová)
17:45 improvizace varhaníci (Syrek)

čtvrtek:
15:20 muzicírování (Kolařová)

16:10 improvizace varhaníci (Kolařová)

pátek:
14:30 muzicírování (Suchomelová)
15:20 vokální soubor (Suchomelová)