Škola zapojena do projektu MAP II

Od 1. 10. 2019 je naše škola zapojena do projektu s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II, č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je prostřednictvím ředitelky školy reagovat na potřeby školy v předepsaných oblastech. O dalších podrobnostech Vás budeme postupně informovat.