Skvělá ocenění z Mezinárodní pěvecké soutěže Olomouc

Srdečně blahopřejeme našim pedagožkám a jejich žákům za úžasnou reprezentaci školy na Mezinárodní pěvecké soutěži Olomouc 2019.
Dominik Urbánek (ze třídy MgA. Nadi Bláhové) získal ve 4. kategorii 2. místo a Eva Bláhová (ze třídy Mgr. Zuzany Loziášové) získala v 6. kategorii 3. místo.                                                                                                                                                                
Velké poděkování patří také paní učitelce Bc. Dagmar Kolařové za skvělé a obětavé korepetice obou žáků.