MgA. Anežka Šejnohová

Hlavní umělecký obor Anežky Šejnohové je hra na flétnu a hra na zobcovou flétnu. Po úspěšném studiu ZUŠ v Bystřici nad Pernštejnem pokračovala od října 2013 pokračovala ve studiu flétny na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě prof. Václava Kunta. Magisterské studium ukončí v červnu tohoto roku. Zúčastnila se mistrovských kurzů s řadou významných osobností a umělecky vypomáhala v tělesech jako Filharmonie Brno, Czech Virtuosi, Český národní symfonický orchestr a další. Již během studií působila na ZUŠ ve Šlapanicích, v Uherském Hradišti a od září 2017 je rovněž učitelkou v oboru hra na flétnu a hra na zobcovou flétnu na naší škole.

O hru na varhany se začala zajímat na začátku roku 2007, kdy zahájila tříletý kurz pro chrámové varhaníky, pořádaný jednotou Musica Sacra, tehdy v Osové Bitýšce. V září roku 2014 nastoupila ke studiu hry na varhany do ZUŠ vahranické v Brně do třídy p. uč. Tomáše Syrka. Od roku 2009 je chrámovou varhanicí ve farnosti Lísek u Bystřice nad Pernštejnem.

 

Email: sejnohova@zusvarhanicka.cz