MgA. Kristýna Jungová

Na housle se začala učit na ZUŠ Znojmo. Poté vystudovala brněnskou konzervatoř (pedagogové MgA. Alena Čechová, ArtD., a Mgr. Pavel Kyncl) a Janáčkovu akademii múzických umění v Brně ve třídě MgA. Miloše Vacka. Zúčastnila se mnoha mezinárodních interpretačních kurzů, např. u prof. Seppa Tukiainena, MgA. Aleny Čechové, ArtD. prof. Dany Vlachové a prof. MgA. Františka Novotného. Kromě pedagogické činnosti se aktivně věnuje i orchestrální a komorní hře, je členkou orchestru Janáčkovy opery Národního divadla Brno a komorního orchestru Ensemble Opera Diversa. Pravidelně vystupuje také se soubory Czech virtuosi, Czech Ensemble Baroque, Sinfonietta Bratislava, Ensemble Damian a dalšími.

jungova@zusvarhanicka.cz