MgA. Marie Hujerová

Na housle se učila hrát nejprve pod vedením Jany Davidové na ZUŠ v Ostravě – Porubě.
Ve studiu hry na housle poté pokračovala na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu
v Ostravě ve třídě doc. MgA. Luďka Capa. Studium úspěšně dovršila na Janáčkově
akademii múzických umění v Brně ve třídě prof. MgA. Františka Novotného.
Během studií se stala laureátkou mnoha národních i mezinárodních soutěží v sólové
i komorní hře. Absolvovala řadu interpretačních kurzů vedených význačnými pedagogy
a umělci (I. Štraus, F. Novotný, V. Hudeček, P. Michalica).
Několikrát sólově vystoupila s Janáčkovou filharmonií Ostrava v cyklu Jeunesses
Musicales, jako sólistka se představila také s Janáčkovým komorním orchestrem.
Umělecky vypomáhala v tělesech, mezi které patří např. Janáčkova filharmonie Ostrava,
Filharmonie Brno a Czech Virtuosi.
Od roku 2017 působí jako členka orchestru Městského divadla Brno na pozici
koncertního mistra a od září 2021 působí jako učitelka hry na housle na naší škole.

hujerova@zusvarhanicka.cz