MgA. Naďa Bláhová

Je absolventkou pražské HAMU u profesorky Jany Jonášové v oboru operní zpěv. V průběhu let se pěvecky zdokonalovala u paní Natalie Romanové, zúčastnila se dále pěveckých kurzů u význačných zahraničních pedagogů.

Byla dlouholetou sólistkou ND v Brně, kde nastudovala desítky operetních, muzikálových a operních rolí. Pohostinsky hostovala na mnoha českých i zahraničních scénách, např. v Praze, Městském divadle v Brně, v Rakousku, Itálii, Německu, Japonsku.

Od roku 2005 je učitelkou zpěvu na ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu. Aktivně se věnuje koncertní činnosti.

Email: blahova@zusvarhanicka.cz