Pavel Hamřík

Absolvoval sólový zpěv na konzervatoři v Brně v roce 1977. Byl žákem profesorky MUDr. Běly Sykové. Po skončení povinné vojenské služby, kterou vykonal ve Vojenském uměleckém souboru v Bratislavě, nastoupil v září 1979 jako pedagog zpěvu na LŠU Pozořice a vedl pobočku v Mokré u Brna. Po “Sametové revoluci” nastoupil v roce 1990 na místo ředitele ZUŠ v Židenicích.

V tomto období se spolupodílel na vzniku “Varhanické školy”, později ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu, která byla založena v roce 1991. Od té doby byl jejím ředitelem. Odstoupil na vlastní žádost z funkce k 31. 7. 2016 po 25 letech. Učí sólový zpěv, vede dva dětské sbory, se kterými vystupuje zvlášť při církevních obřadech. Sám také sólově zpívá při různých příležitostech – koncerty, svatby, pohřby.

Říkají mu “říďo” a má rád svoji školní i domácí rodinu.

Email: hamrik@zusvarhanicka.cz