Milí rodiče a přátelé školy,
spolek Tutti – spolek rodičů a přátel ZUŠ varhanické Brno byl zapsán v červnu 2017.
V minulém školním roce mohl spolek díky prostředkům, které jste někteří z Vás spolku věnovali, přispět žákům školy na:
1) startovné na pěvecké a klavírní soutěže
2) pronájmy sálu Konventu Milosrdných bratří na koncerty 13. 12. 2018 a 13. 6. 2019
3) dárky pro 25 absolventů školy
4) drobné sladkosti pro žáky vystupující na slavnostních koncertech

Dovolujeme si Vás požádat i v tomto školním roce o spolupráci a finanční podporu aktivit školy, na které bychom rádi přispěli:
1) pronájmy sálu Konventu Milosrdných bratří na Vánoční koncert 12. 12. 2019 a na Závěrečný koncert 14. 5. 2020
2) startovné zpěvákům a klavíristům, kteří se zúčastní Pěvecké soutěže Olomouc 2019 a soutěže MŠMT v únoru 2020
3) dárky pro 30 absolventů školy
4) na drobné odměny pro klavíristy, kteří se zúčastní školního kola soutěže MŠMT

Doporučená výše příspěvku je 100 Kč za dítě nebo 150 za rodinu, děkujeme.
Na požádání rádi vystavíme potvrzení o přijetí finančního daru pro spolek Tutti ke snížení základu daně.
Váš dobrovolný finanční příspěvek můžete předat třídnímu učiteli Vašeho dítěte nebo odeslat na účet spolku 2801312249/2010 (Fio banka). Budeme Vám vděčni za každý, i sebemenší dar.

Děkujeme za ochotu, za Vaše finanční příspěvky a dary.

Za spolek Tutti a jeho výbor:
Mgr. Hana Grombiříková, předsedkyně spolku
Markéta Šmerdová, člen výboru
Mgr. Zuzana Loziášová, člen výboru za pedagogický sbor

 

e-mailová adresa: tutti@zusvarhanicka.cz

IČ: 06222871

sídlo: Smetanova 14, 602 00 Brno