Milí rodiče a přátelé školy,
spolek Tutti – spolek rodičů a přátel ZUŠ varhanické Brno byl zapsán v červnu 2017.
V minulém školním roce 2020/2021 mohl spolek díky prostředkům, které jste někteří z Vás spolku věnovali, přispět žákům školy na:
1) startovné na pěvecké soutěže (Hlas Čech, Moravy a Slezska)
2) natočení a zpracování on-line koncertů (podzimní, vánoční, májový)
3) pronájem kostela Nanebevzetí Panny Marie (absolventský koncert)
4) květinové dary pro účinkující na Slavnostním koncertě k 30. výročí založení školy
5) dárky pro 12 absolventů školy
6) drobné sladkosti pro žáky vystupující na slavnostních koncertech
Dovolujeme si Vás požádat i v tomto školním roce 2021/2022 o spolupráci a finanční podporu aktivit školy, na které bychom rádi přispěli:
1) pronájem Konventu Milosrdných bratří v Brně 14. 12. 2021
2) pronájem kostela (jezuité) na Absolventský koncert – červen 2022
2) startovné žákům na soutěže MŠMT – sólový a komorní zpěv – březen 2022
3) dárky pro 33 absolventů školy
4) na drobné odměny pro účinkující na koncertech
Doporučená výše příspěvku je 100 Kč za dítě nebo 150 za rodinu, děkujeme.

Na požádání rádi vystavíme potvrzení o přijetí finančního daru pro spolek Tutti ke snížení základu daně.
Váš dobrovolný finanční příspěvek můžete předat třídnímu učiteli Vašeho dítěte nebo odeslat na účet spolku 2801312249/2010 (Fio banka). Budeme Vám vděčni za každý, i sebemenší dar.

Děkujeme za ochotu, za Vaše finanční příspěvky a dary.

Za spolek Tutti a jeho výbor:
Mgr. Hana Grombiříková, předsedkyně spolku
Markéta Šmerdová, člen výboru
Mgr. Zuzana Loziášová, člen výboru za pedagogický sbor

e-mailová adresa: tutti@zusvarhanicka.cz

IČ: 06222871

sídlo: Smetanova 14, 602 00 Brno