Úspěchy našich žáků a jejich pedagogů ve školním roce 2020/2021

květen 2021

Anna Gulová (ped. Stáňa Syrková) 3. místo – varhanní soutěž Organum Regium Pardubice – odkaz na nahrávku zde

Antonín Šikula (ped. Stáňa Syrková) Čestné uznání– varhanní soutěž Organum Regium Pardubice

Terezie Šťastná (ped. Stáňa Syrková) Čestné uznání – varhanní soutěž Organum Regium Pardubice

Eliška Křenková (ped. Dagmar Kolařová) diplom za účast – varhanní soutěž Organum Regium Pardubice

Pavel Pech (ped. Dagmar Kolařová) diplom za účast – varhanní soutěž Organum Regium Pardubice

Marcela Ficová (ped. Tomáš Syrek) diplom za účast – varhanní soutěž Organum Regium Pardubice

Dominika Múčková (ped. Stáňa Syrková) diplom za účast – varhanní soutěž Organum Regium Pardubice

David Motyčka (ped. Stáňa Syrková) diplom za účast – varhanní soutěž Organum Regium Pardubice

duben 2021

Dominik Urbánek (ped. Naďa Bláhová) 2. místo – pěvecká soutěž Hlas Česka, Moravy a Slezska – kategorie 2A klasický zpěv – odkaz na nahrávku zde

Kristýna Mrázková (ped. Naďa Bláhová) 3. místo – pěvecká soutěž Hlas Česka, Moravy a Slezska – kategorie 3A populární zpěv – odkaz na nahrávku zde

březen 2021

Dne 20. 3. 2021 proběhla online přednáška pro pedagogy ZUŠ a konzervatoří, jejíž lektorkou byla naše pedagožka MgA. Naďa Bláhová. Tématem byla “Tvořivá práce s hlasem – cesta k rozvoji hudebnosti a zpěvnosti dětí”. V roli modelových studentů vystoupili žáci naší školy – Sára Tučová, Stella Ivanová, Pavla Wawraczová, Matyáš Křenek, Dominik Urbánek.

únor 2021

Naše žákyně Anna Gulová (ped. Stáňa Syrková) byla přijata ke studiu varhan na Konzervatoř Pardubice.

prosinec 2020

Velký úspěch našich žáků schopných po dvouměsíční distanční výuce natočit svá vystoupení, která jsou zachycena na online koncertu “Už vyšla hvězda betlémská”. Celkový počet zhlédnutí přesáhl 1000!

listopad 2020

S velkými díky a obdivem k práci pedagogů a jejich žáků, kteří přispěli svým vystoupením na online koncert “Z nového světa”…z dětských pokojíčků a obýváků. Počet zhlédnutí přes 700!