Úspěchy našich žáků a jejich pedagogů ve školním roce 2020/2021

březen 2021

Dne 20. 3. 2021 proběhla online přednáška pro pedagogy ZUŠ a konzervatoří, jejíž lektorkou byla naše pedagožka MgA. Naďa Bláhová. Tématem byla “Tvořivá práce s hlasem – cesta k rozvoji hudebnosti a zpěvnosti dětí”. V roli modelových studentů vystoupili žáci naší školy – Sára Tučová, Stella Ivanová, Pavla Wawraczová, Matyáš Křenek, Dominik Urbánek.

únor 2021

Naše žákyně Anna Gulová (ped. Stáňa Syrková) byla přijata ke studiu varhan na Konzervatoř Pardubice.

prosinec 2020

Velký úspěch našich žáků schopných po dvouměsíční distanční výuce natočit svá vystoupení, která jsou zachycena na online koncertu “Už vyšla hvězda betlémská”. Celkový počet zhlédnutí přesáhl 1000!

listopad 2020

S velkými díky a obdivem k práci pedagogů a jejich žáků, kteří přispěli svým vystoupením na online koncert “Z nového světa”…z dětských pokojíčků a obýváků. Počet zhlédnutí přes 700!