Úspěchy našich žáků v letech 2005/06 až 2009/10


Školní rok 2009/10


Přijetí na JAMU – obor Hra na varhany

Dita Kyseláková (pedagog Stáňa Syrková)

Přijetí na konzervatoř Pardubice

Klára Luňáčková (pedagog Zuzana Pálenská)

Pěvecká soutěž Olomouc

Kateřina Pálenská (Zuzana Pálenská) – 2. místo

Ondřej Šmerda (Zuzana Pálesnká) – cena absolutního vítěze soutěže

Lidový skřivánek

František Jeřábek (Naďa Bláhová) – 1. místo

Organum Regium – juniori

Zuzana Vondrová (pedagog Stáňa Syrková) – 2. místo + cena za nejlepší interpretaci soudobé skladby

Lucie Nováčková (pedagog Stáňa Syrková) – 2. místo

Organum Regium – virtuosi

Dita Kyseláková (pedagog Stáňa Syrková) – 3. místo


Školní rok 2008/09


Organum Regium Pardubice

Dita Kyseláková (pedagog Stáňa Syrková) 1. místo  – kategorie Juniori

Národní soutěž ZUŠ ve zpěvu

Ondřej Šmerda (pedagog Zuzana Pálenská) – 1. místo okresní kolo, 1. místo krajské kolo, 2. místo ústřední kolo

Tomáš Jeřábek (pedagog Naďa Bláhová) – 1. místo okresní kolo, 1. místo krajské kolo, 2. místo ústřední kolo

Marie Halíková (pedagog Zuzana Pálenská) – 1. místo okresní kolo

Ondřej Loub (pedagog Naďa Bláhová) – 2. místo okresní kolo

Kateřina Pálenská (Zuzana Pálenská) – 1. místo okresní kolo

Blanka Melicharová (Zuzana Pálenská) – 3. místo okresní kolo

Kristýna Saňková (Naďa Bláhová) – 2. místo okresní kolo

Anežka Nečasová (Naďa Bláhová) 2. místo

František Jeřábek (Naďa Bláhová) – 1. místo

Hamříková Marie (Zuzana Pálenská) – 3. místo

Ludmila Šujanová (Zuzana Pálenská) – 2. místo

Dagmar Kolařová (Naďa Bláhová) – 3. místo

Barbora Klímová (Naděžda Bláhová) – 2. místo

Pěvecká soutěž Olomouc

Kristýna Saňková (Naďa Bláhová) ČU

Ondřej Loub (Naďa Bláhová) 2. místo

Tomáš Jeřábek (Naďa Bláhová) 2. místo

Mezinárodní soutěž Petra Ebena

Dita Kyseláková (Stáňa Syrková) – 3. místo


Školní rok 2007/08


Pěvecká soutěž Olomouc

Ondřej Loub (pedagog Naďa Bláhová) 3. cena

Tomáš Jeřábek (pedagog Naďa Bláhová) ČÚ

Romana Těthalová (pedagog Zuzana Pálenská) ČÚ

Pěvecká soutěž Zlatá loutna

Ilona Brymová (Zuzana Pálenská) účast ve finále soutěže

Lidový skřivánek

Kateřina Pálenská (Zuzana Pálenská) – 3. místo


Školní rok 2006/07


varhanní soutěž Organum Regium

Frydrychová Olga (pedagog Stáňa Syrková) ČU – kategorie Virtuosi


Školní rok 2005/06


Pěvecké soutěže Olomouc

Lenka Lišková (pedagog Ivana Divišová) 3. cena

PŘIJETÍ KE STUDIU VARHAN NA KONZERVATOŘ V BRNĚ

Olga Frydrychová (pedagog Stáňa Syrková)