Blahopřejeme!

Naše žákyně Anna Gulová byla přijata ke studiu varhan na Konzervatoř Pardubice.

Aničce srdečně blahopřejeme, přejeme jí mnoho studijních úspěchů a stálé nadšení pro královský nástroj:)