Video ze Slavnostního koncertu 15. 6. 2021

Jednoho červnového podvečera v brněnské katedrále…
Díky všem, kteří tam byli s námi a pozvání pro Vás ostatní…;)