Skvělý úspěch Vox gaudens

Velké blahopřání patří školnímu sboru Vox gaudens, který získal na krajské soutěži MŠMT ve sborovém zpěvu 1. cenu.

Soutěž se konala 20. 3. 2019 v Mikulově.

Srdečné poděkování patří sbormistryni MgA. Janě Suchomelové, která získala navíc zvláštní ocenění za dirigentský výkon a panu korepetitorovi MgA. Jiřímu Hrubému.

Sborista Jakub Skalník získal zvláštní ocenění za přesvědčivý sólový výkon.

Děkujeme za úžasnou reprezentaci školy a těším se na další nezapomenutelná vystoupení!

                     

Vox gaudens