Vox gaudens – hlas radostný

Školní pěvecký sbor, který byl ve své stávající podobě založen v roce 2016, nese od 1. 1. 2019 název Vox gaudens. Jeho sbormistryní je MgA. Jana Suchomelová.

Žáci vynikajícím způsobem reprezentovali školu na několika slavnostních koncertech a na vystoupeních v brněnské katedrále.

Jeho nejbližším programem je příprava na soutěž MŠMT ve sborovém zpěvu (březen 2019), vystoupení v katedrále na Petrově (duben 2019), Slavnostní koncert v Konventu (13. 6. 2019) a vystoupení na Celostátní přehlídce dětských sborů Světlo za Lidice (15. 6. 2019), na který byl sbor nominován Jihomoravským krajem.