Vystoupení sboru Vox gaudens na slavnostních koncertech školy si můžete poslechnout na následujících odkazech:

Vánoční koncert 13. 12. 2018 – vystoupení sboru od 1:20:00

Slavnostní koncert 13. 6. 2019 – vystoupení sboru od 1:17:00

Vánoční koncert 12. 12. 2019 – vystoupení sboru od 00:00 – 00:03, od 1:32:00

Školní sbor Vox gaudens byl vybrán jako reprezentant Jihomoravského kraje na celostátní přehlídku dětských sborů Světlo za Lidice. Emotivního a nezapometulného zážitku se v sobotu 15. 6. 2019 zúčastnilo 27 dětí v čele s paní sbormistryní MgA. Janou Suchomelovou.

Velké blahopřání patří školnímu sboru Vox gaudens, který získal na krajské soutěži MŠMT ve sborovém zpěvu 1. cenu.

Soutěž se konala 20. 3. 2019 v Mikulově.

Srdečné poděkování patří sbormistryni MgA. Janě Suchomelové, která získala navíc zvláštní ocenění za dirigentský výkon a panu korepetitorovi MgA. Jiřímu Hrubému.

Sborista Jakub Skalník získal zvláštní ocenění za přesvědčivý sólový výkon.

Děkujeme za úžasnou reprezentaci školy a těším se na další nezapomenutelná vystoupení!

Školní pěvecký sbor, který byl ve své stávající podobě založen v roce 2017, nese od 1. 1. 2019 název Vox gaudens – hlas radostný. Jeho sbormistryní je MgA. Jana Suchomelová.

Žáci vynikajícím způsobem reprezentovali školu na několika slavnostních koncertech a na vystoupeních v brněnské katedrále.

Sbor získal 1. cenu na soutěži MŠMT ve sborovém zpěvu, která se konala 20. 3. 2019 v Mikulově.

Nejbližším programem sboru je příprava na vystoupení v katedrále na Petrově (květen 2019), Slavnostní koncert v Konventu (13. 6. 2019) a vystoupení na Celostátní přehlídce dětských sborů Světlo za Lidice (15. 6. 2019), na který byl sbor nominován Jihomoravským krajem.

Sboristé jsou při výuce rozděleni do 3 skupin, dle věku a vyspělosti žáků, přičemž s kažkou z nich je pracováno individuálním způsobem.