Z distanční výuky přímo na soutěž!

Díky skvělé úrovni distanční výuky, za kterou patří dík žákům, pedagogům i rodičům, se naši žáci již nyní hlásí na soutěže:

Hlas Česka, Moravy a Slezska – 2 zpěváci

Organum Regium Pardubice – 9 varhaníků

Přejeme jim mnoho úspěchů, hudebních radostí a děkujeme za reprezentaci školy!