Ředitelka:

MgA. Stanislava Syrková, Ph.D.

 • Hra na varhany
 • Hra na klavír
 • Přípravná hudební výchova
 • Korepetice

Ekonomka:

Ing. Michaela Patková

Učitelé:

MgA. Naďa Bláhová

 • Sólový zpěv
 • Hlasová výchova sboristů

MgA. Marta Čižmářová

 • Hra na zobcovou a příčnou flétnu

Pavel Hamřík

 • Sólový zpěv

MgA. Jiří Hrubý

 • Hra na klavír
 • Muzicírování

MgA. Marie Hujerová

 • Hra na housle

MgA. Lukáš Hurtík, Ph.D.

 • Hra na klavír
 • Hra na varhany

Mgr. Pavla Chamulová

 • Hra na klavír

Bc. Dagmar Kolařová

 • Hra na varhany
 • Hra na klavír
 • Improvizace
 • Muzicírování

Mgr. Zuzana Loziášová

 • Sólový zpěv
 • Hlasová výchova sboristů

MgA. Ludmila Netolická

 • Hra na housle
 • Komořinka

MgA. Jana Suchomelová

 • Sborový zpěv
 • Vokální soubor
 • Hra na klavír
 • Korepetice

BcA. Tomáš Syrek

 • Hra na varhany
 • Hra na klavír
 • Improvizace
 • Hudební nauka varhaníci