Ředitelka:

MgA. Stanislava Syrková, Ph.D.

 • Hra na varhany
 • Hra na klavír
 • Přípravná hudební výchova

Ekonomka:

Ing. Michaela Patková

Učitelé:

MgA. Naďa Bláhová

 • Sólový zpěv
 • Hlasová výchova sboristů

Pavel Hamřík

 • Sólový zpěv

MgA. Jiří Hrubý

 • Hra na klavír

MgA. Lukáš Hurtík, Ph.D.

 • Hra na klavír
 • Hra na varhany

MgA. Kristýna Jungová

 • Hra na housle

Bc. Dagmar Kolařová

 • Hra na varhany
 • Hra na klavír
 • Improvizace

Mgr. Zuzana Loziášová

 • Sólový zpěv
 • Hlasová výchova sboristů

MgA. Ludmila Netolická

 • Hra na housle

Pavla Stojaspalová, DiS.

 • Hra na klavír

MgA. Jana Suchomelová

 • Sborový zpěv
 • Vokální soubor
 • Hra na klavír

BcA. Tomáš Syrek

 • Hra na varhany
 • Hra na klavír
 • Improvizace
 • Hudební nauka

MgA. Anežka Šejnohová

 • Hra na flétnu
 • Hra na zobcovou flétnu