ZUŠ Smetanova 14, Společný varhanní koncert ZUŠ města Brna 2013, Chrám sv. Augustina v Brně