Realizace projektu ZUŠlechťujeme ZUŠ

Od září 2018 do konce prosince 2020 naše škola realizovala projekt „Zušlechťujeme ZUŠ“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008741, z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání – zjednodušené projekty – Šablony II, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Aktivity byly zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe. Dále byly podporovány aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT (mj. výuka žáků v hodinách HN na tabletech) a spolupráce s rodiči dětí a žáků v rámci projektových dnů školy.

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg